Framställning

Framställning av svavelsyra

En svavelmolekyl

Man framställer svavelsyra ur svaveldioxid (SO2). När man förbränner svavel med riktigt höga temperaturer så får man svaveldioxid. Det finns fler sätt att få fram syran på och man skulle kunna se svavelsyran som en vattenlösning av svaveltrioxid (SO3). När man skapar den här typen av svavelsyra så kallar man den för oleum. Det är inte helt enkelt att lösa svaveldioxid i vatten och därför så får man använda sig av någon form av slutet system. Dessutom så kan det vara så att man använder sig av ämnen som klor för att få en reaktion med svaveldioxiden och då rör det sig om två farliga gaser så helt enkelt är det inte att framställa svavelsyran. Beroende på hur man framställer den så får man en syra som är mer eller mindre hundraprocentig.

Då och nu

En gång i tiden så framställde man svavelsyran ur järnsulfid med en metod som kallas för blykammarmetoden. Den här metoden gav en 78 % syra som man gav namnet gloversyra. Den här metoden är inte längre särskilt vanlig och man jobbar istället med det som kallas för kontakt-metoden. Kontakt-metoden går ut på att man använder sig av vanadin- eller platinakatalysatorer samt syre för att överföra svaveldioxid till svaveltrioxid. Man får svaveldioxiden från rent svavel och det här svavlet kan man utvinna från petroleumprodukter som renas.

Fler metoder

Man kan också få svavelsyra med lägre koncentration då man renar gaser från metallframställning från svaveldioxid. Man kan framställa syran genom att låta vatten inverka på svaveltrioxid eller genom att låta syrgas inverka på svavelsyrlighet. En annan metod kan vara att man låter saltsyra och natriumbisulfit reagera vilket ger svaveldioxid som man sedan kan kondensera. Genom att låta klor och svaveldioxid reagera så kan man också få fram svavelsyran. Det är fullt möjligt att själv experimentera och ta fram den här syran men det är mycket viktigt att förstå att ingredienserna som är med i processen ofta är mycket farliga precis som den färdiga svavelsyran är, och det även i svagare koncentration, så man ska inte leka med av svavelsyra om man inte har rätt utrustning och jobbar med rätt säkerhetstänk.

Var kan man få tag på svavelsyra?

Om man inte själv vill mixtra med farliga gaser och syra så kan man förstås skaffa svavelsyran färdigtillverkad. Sedan 2004 så måste man ha tillstånd för att få inneha svavelsyra och har man tillståndet så kan man vända sig till en kemi-leverantör för att få syran. Sedan så kan man förstås försöka få tag på batterisyra från ett batteri som är ur bruk. Anledningen till att man inte längre kan handla svavelsyra på mackar och färgbutiker i Sverige är just att den är så pass farlig att man behöver hålla ordning på vem som har den och vad den används till.